BM4SIT is a health project supported by the European Union
Latest News
  • This page is not being updated since 11th August, 2020. For updates and latest news please visit this site.

Translationele focus van BM4SIT

Het BM4SIT project, gefinancierd door de Europese Unie binnen het zevende kader programma onder de noemer “FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1”, is een sterk product en patiënt gefocust initiatief. Daarom spelen binnen het consortium, met in totaal 9 partner organisaties, een kleine industriële partner (MKB) die het nieuwe vaccin produceert en vier klinische centra in 4 verschillende landen die het vaccin testen in klinische trials, een hoofdrol. 

EUROPESE COMMISSIE
Onderzoek& Innovatie

Er zijn binnen het consortium 4 excellente klinische onderzoeksgroepen met een lange staat van dienst in het coördineren en uitvoeren van multicenter gerandomiseerde gecontroleerde klinische trials die het klinische deel van het project gaan uitvoeren.

BM4SIT wordt ondersteund door academische partners met een uitmuntende expertise in moleculaire biologie, proteomics, eiwit chemie en immunochemie van allergene moleculen en derivaten. Het ontwikkelen van immunoassays, kwaliteitscontrole van het (geformuleerde) geneesmiddel van BM4SIT en de controle van serologische en cellulaire immuunrespons zal gedurende de klinische trials worden gemonitord door deze partners.

Het consortium is verdeeld over 6 landen; Oostenrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, Nederland en Polen. De samenstelling van het consortium werd mede gebaseerd op de geografische spreiding van berkenpollen allergie, met duidelijke “hot-spots” in Centraal en Noordwest Europa.


Project coördinatie

Links naar: