BM4SIT is a health project supported by the European Union
Latest News
  • This page is not being updated since 11th August, 2020. For updates and latest news please visit this site.

Informacje dla pacjentów i związków pacjentów

  

Choroby alergiczne charakteryzują się nadmierna produkcją antygenowo swoistych przeciwciał IgE skierowanych przeciw pospolitym alergenom środowiskowym. Choroby alergiczne objawiają się w postaci lokalnej np. katar sienny, zapalenie błony śluzowej nosa, astma alergiczna, alergie pokarmowe, atopowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie spojówek, oraz ogólnoustrojowej prowadząc do rozwoju reakcji anafilaktycznych. 

The Europejska Akademia Chorób Alergicznych i Immunologii Klinicznej (EAACI) jest organizacją lekarzy klinicystów, naukowców i specjalistów ochrony zdrowia ustanowioną w celu poprawy zdrowia pacjentów z chorobami alergicznymi. Akademia EAACI stworzyła dla pacjentów specjalnie dedykowane obszary, w których mogą się zapoznać z informacjami o leczeniu chorób alergicznych na całym świecie.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących chorób alergicznych akademia EAACI wydała "Globalny Atlas Alergii", który można ściągnąć w formie pdf używając poniższego linku.  

 

 

For more information visit the following homepages:

  • The German society of allergy and clinical immunology (Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie) 
    http://dgaki.de/
  • The German Network of allergy and asthma (Deutscher Allergie- und Asthmabund)
    http://daab.de/