BM4SIT is a health project supported by the European Union
Latest News
  • This page is not being updated since 11th August, 2020. For updates and latest news please visit this site.

Nowa koncepcja leczenia alergii na pyłki brzozy:

Bezpieczna i szybka indukcja przeciwzapalnej odpowiedzi immunologicznej wykorzystująca zmutowany hypoalergen i witaminę D3 

Choroby alergiczne są aktualnie najczęściej występującymi schorzeniami o podłożu a zapalnym. Jak dotąd jedyną formą terapii umożliwiającą wyleczenie jest immunoterapia alergenowo-swoista (AIT) modulująca odpowiedź immunologiczną. Długi okres trwania terapii oraz możliwość wystąpienia anafilaktycznych objawów ubocznych uniemożliwiały stosowanie AIT jako leczenia pierwszego rzutu w terapii alergii.

BM4SIT “Bet v 1 Mutant for [4] Specific Immuno Therapy"-Therapy: założeniem projektu jest ustanowienie nowych standardów dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i komfortu stosowania AIT. Ten ambitny cel będzie osiągnięty dzięki połączeniu różnorodnych technologii wykorzystywanych przez konsorcjantów projektu BM4SIT.

 


Szybciej działające, bezpieczniejsze i lepsze szczepionki terapeutyczne

BM4SIT ma na celu uczynienie immunoterapii swoistej metodą efektywniejszą i bardziej przyjazną dla pacjenta. W związku z powyższym podstawową koncepcją projektu jest zredukowanie liczby szczepień odczulających. Dodatkowo w projekcie zostanie wykorzystana nowa forma substancji leczniczej dzięki której efekty uboczne staną znacząco zredukowane.

Dowiedz się więcej


Koncepcja projektu BM4SIT opiera się na 2 innowacjach: 

1. 1. Nowa substancja lecznicza (BM41)
  • Naturalnie  występujące alergeny w aktualnie stosowanych szczepionkach zostaną zastąpione wysoko wydajną zaprojektowaną pochodną alergenu (BM41).
2. Nowy adiuwant (Witamina D3)

 

  • Nowy adiuwant będzie dodawany do szczepionki w celu zwiększenia szybkości i efektywności indukcji przeciwzapalnej odpowiedzi immunologicznej.